ข้อแนะนำในการเตรียมไฟล์
1) การตั้งชื่อไฟล์ ควรใช้ภาษาอังกฤษเท่านั้น
2) เราสามารถรับไฟล์งานที่เตรียมจากโปรแกรมใดๆ เช่น PageMaker, Photoshop, Illustrator, InDesign, Microsoft Office, etc. ทั้งจากเครื่อง PC และ MacIntosh
3) ไฟล์ Illustrator หรือ PageMaker อาจมีลิงค์ไปยังไฟล์ภาพอื่นๆ ท่านต้องส่งไฟล์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาให้เราด้วย
4) กรณีที่ท่านใช้ฟ้อนต์ที่ไม่นิยมใช้โดยทั่วไป ควร create outline ส่วนที่เป็น text ทั้งหมด หรืออาจส่งไฟล์ของฟ้อนต์เหล่านั้นมาให้เราด้วย
5) เพื่อไม่ให้เกิดความผิดเพี้ยน ท่านควรแปลงไฟล์งานเป็น .pdf แต่จะต้องตั้งค่าในการแปลงโดยใช้ Press Setting เท่านั้น เราจึงจะสามารถนำมาใช้ในงานพิมพ์ได้ (คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด)
   
EasyUpload
FTP upload
วิธีแปลงไฟล์ PDF