Booklet/Catalog/Menu
หนังสือ/แคตาล็อก/เมนู

หนังสือ ตำรา จดหมายข่าว แคตาล็อก
เมนู คู่มือสินค้า รายงานประจำปี
หนังสือชี้ชวน หนังสือรุ่น อนุสรณ์งานศพ
Conference Proceedings, Annual Report

Business Card
   
FREE ปรู๊ฟปกและหน้าสี ด้วยดิจิตัลออฟเซ็ท ก่อนพิมพ์จริงทุกครั้ง
สั่งพิมพ์จำนวนน้อยหรือมากได้ตามความต้องการ
(เราจะแนะนำระบบการพิมพ์ออฟเซ็ทหรือดิจิตัลออฟเซ็ท เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน)
สามารถทำต้นแบบเหมือนจริงเพียงหนึ่งเล่ม ก่อนสั่งพิมพ์จำนวนมากได้
หนังสือที่พิมพ์เป็นจำนวนมาก สามารถแยกส่วนหนึ่งทำปกแข็งได้ ในราคาไม่สูงเกินไป
   
   
คำแนะนำในการสั่งทำ
หนังสือเป็นเล่ม ต้องผ่านขั้นตอนการผลิตหลายขั้นตอน จึงมีรายละเอียดที่ต้องระบุให้ชัดเจนหลายเรื่อง ได้แก่
 
ขนาดหนังสือ
ขนาดมาตรฐานของหนังสือหรือวารสารที่ทำให้ต้นทุนการผลิตต่ำที่สุด และนิยมใช้โดยทั่วไป ได้แก่
ชื่อเรียก ขนาด
8 หน้ายกพิเศษ (A4) 21.0 x 29.7 cm
16 หน้ายกพิเศษ 14.5 x 21.0 cm
32 หน้ายกพิเศษ 10.5 x 14.5 cm
12 หน้ายกพิเศษ 19.5 x 21.0 cm
8 หน้ายก 18.5 x 26.0 cm
16 หน้ายก (พ็อกเก็ตบุ๊ค) 13.0 x 18.5 cm
32 หน้ายก 10.5 x 14.5 cm
12 หน้ายก 19.0 x 17.0 cm
 
เนื้อใน
  1. นิยมใช้กระดาษปอนด์ 70 หรือ 80 แกรม หนังสือพิมพ์สีเดียว และกระดาษอาร์ต 90-120 แกรม ในกรณีพิมพ์ออฟเซ็ทสอดสี
  2. จำนวนหน้า ควรจัดให้มีจำนวนหน้าเป็นชุดลงตัวต่อ 1 ยก เช่น
    - 8 หน้ายก จำนวนหน้าทั้งหมดต้องหาร 8 ได้ลงตัว (เช่น 160, 168, ...)
    - 12 หน้ายก จำนวนหน้าทั้งหมดต้องหาร 12 ได้ลงตัว (เช่น 144, 156, ...)
 
ปก
  1. นิยมใช้กระดาษอาร์ตการ์ด 210-260 แกรม พิมพ์ 4 สี
  2. การเคลือบปก มีให้เลือกแบบเคลือบ UV, เคลือบพลาสติกเงา และเคลือบพลาสติกด้าน
 
การเข้าเล่ม
นิยมเข้าเลม่ด้วยวิธีไสสันทากาว หรือมีอีกหลายวิธีให้ท่านเลือก
 
   
ตัวอย่างงานพิมพ์
สอบถามราคา
ติดต่อเรา
ดูงานพิมพ์อื่นๆ