Business Card

Frequently Asked Questions

คำถามที่พบบ่อย
...เกี่ยวกับดิจิตัลออฟเซ็ท

คำถามที่พบบ่อย
1.
2.
3.
4.
5.

สำหรับงานพิมพ์ 4 สีที่ไม่ต้องการด่วน เมื่อไรควรเลือกพิมพ์ด้วยดิจิตัลออฟเซ็ท
ดิจิตัลออฟเซ็ทของพิมพ์สวย ต่างจาก digital printing แบบอื่นอย่างไร
ต้องการพิมพ์โปสเตอร์ขนาดใหญ่ (เช่น A0, A1) จำนวนน้อย ได้หรือไม่
Personalization สามารถใช้กับงานพิมพ์อะไรได้บ้าง
มีไฟล์งานขนาดใหญ่หลายสิบเมกะไบต์ จะส่งงานทางอินเตอร์เน็ตได้หรือไม่

1. สำหรับงานพิมพ์ 4 สีที่ไม่ต้องการด่วน เมื่อไรควรเลือกพิมพ์ด้วยดิจิตัลออฟเซ็ท
 • ด้านคุณภาพงาน ถือว่าเทียบเท่ากัน ไม่สามารถสังเกตเห็นความแตกต่างกันได้
 • ด้านราคา ดิจิตัลออฟเซ็ทเหมาะสำหรับพิมพ์งานจำนวนน้อย ประมาณ 1-1,000 แผ่น เมื่อยอดพิมพ์สูงจะทำให้ราคาแพงกว่าออฟเซ็ท พิมพ์สวยให้บริการพิมพ์งานทั้งสองระบบ เราจะแนะนำวิธีที่ราคาถูกกว่าให้กับท่านเสมอ
 • ขนาดของงานพิมพ์ ดิจิตัลออฟเซ็ทพิมพ์งานขนาดได้ใหญ่กว่า A3 เล็กน้อย (31.5x45.5 ซม.) ซึ่งมักเพียงพอสำหรับงานพิมพ์โดยส่วนใหญ่ ขณะที่ออฟเซ็ทสามารถพิมพ์ขนาดใหญ่ได้ถึง 28"x40"
2. ดิจิตัลออฟเซ็ทของพิมพ์สวย ต่างจาก digital printing แบบอื่นอย่างไร
 • Digital Printing หมายถึงระบบการพิมพ์ที่สั่งโดยตรงจากเครื่องคอมพิวเตอร์ (เช่นเดียวกับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ในสำนักงาน) มีอยู่หลายเทคโนโลยี ได้แก่ (1) อิงค์เจ็ตขนาดใหญ่ (2) เครื่องพิมพ์รูปจากกล้องดิจิตัล (3) เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี และ (4) เครื่องพิมพ์ออฟเซ็ทระบบดิจิตัลของพิมพ์สวย เป็นต้น
 • งานพิมพ์สองหน้า มีเพียงดิจิตัลออฟเซ็ท และเครื่องพิมพ์เลเซอร์สี ที่สามารถพิมพ์งานสองหน้าบนกระดาษที่เลือกได้หลายชนิด (สำหรับงานพิมพ์เช่น โบรชัวร์ หรือใบปลิว) ความแตกต่างจึงอยู่ที่คุณภาพของการพิมพ์ที่สามารถสังเกตุได้ ถ้าต้องการงานพิมพ์คุณภาพออฟเซ็ทก็ต้องเลือกดิจิตัลออฟเซ็ทเท่านั้น
 • งานพิมพ์หน้าเดียว ทุกระบบสามารถพิมพ์งานเหล่านี้ได้ (1) และ (2) มีข้อจำกัดที่ไม่สามารถเลือกชนิดของกระดาษได้ (3) และ (4) สามารถพิมพบนกระดาษได้หลากหลายชนิด ข้อดีของ (3) ที่เหนือกว่าระบบอื่น คือพิมพ์งานขนาดใหญ่มากได้ และเหมาะสำหรับงานพิมพ์พื้นวัสดุอื่น เช่น ไวนิล สติกเกอร์
3. ต้องการพิมพ์โปสเตอร์ขนาดใหญ่ (เช่น A0, A1) จำนวนน้อย ได้หรือไม่
 • พิมพ์จำนวนน้อย ดิจิตัลออฟเซ็ทพิมพ์งานขนาดได้ใหญ่กว่า A3 เล็กน้อย (31.5x45.5 ซม.) ขนาดใหญ่กว่านี้ เราแนะนำให้พิมพ์ด้วยระบบอิงค์เจ็ต ซึ่งพิมพ์ได้สวยงามเช่นเดียวกัน และพิมพ์งานหน้ากว้างถึง 1.5 เมตร ยาวได้ไม่จำกัด
 • พิมพ์จำนวนมาก ระบบออฟเซ็ทสามารถพิมพ์งานขนาดใหญ่ได้ถึง 28"x40" ราคาจะถูกเมื่อพิมพ์จำนวนมาก เป็นร้อยแผ่นขึ้นไป
4. Personalization สามารถใช้กับงานพิมพ์อะไรได้บ้าง
 • Personalization เป็นความสามารถเฉพาะของดิจิตัลออฟเซ็ท ที่เราสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นข้อความ ตัวเลข บาร์โค้ด หรือรูปภาพ ได้บนงานพิมพ์แต่ละแผ่น จึงเป็นการเพิ่มมูลค่างานพิมพ์ของท่านให้แตกต่างจากผู้อื่นได้ เรานิยมใช้ในงานต่อไปนี้
 • จ่าหน้าจดหมาย เช่น ไปรษณียบัตร โบรชัวร์ หรือใบปลิว ที่ต้องการส่งทางไปรษณีย์ สามารถพิมพ์ชื่อที่อยู่ของผู้รับแต่ละรายได้โดยตรง ทำให้ลดค่าใช้จ่ายและเวลาในการพิมพ์สติกเกอร์จ่าหน้าเพื่อปะลงบนจดหมายแต่ละฉบับ
 • วุฒิบัตร หรือประกาศนียบัตร สามารถพิมพ์ชื่อ หรือใส่รูปถ่ายของผู้เข้าอบรมแต่ละคนลงบนใบประกาศนียบัตรได้โดยตรง เป็นการเพิ่มคุณค่าของงานพิมพ์ซึ่งเปรียบเสมือนจัดทำขึ้นให้เฉพาะกับแต่ละบุคคลเท่านั้น อีกทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายและเวลาในการพิมพ์ชื่อเติมลงไปในภายหลัง (ด้วยเครื่องพิมพ์เลเซอร์) ดังเช่นที่นิยมปฏิบัติกันโดยทั่วไป
 • งานที่ต้องการรัน serial number เช่น ป้ายสินค้า สติกเกอร์ คูปองสมนาคุณ บัตรจอดรถ ปกเทป ปกหนังสือ คู่มือสินค้า ฯลฯ โดย serial number อาจจะเป็นตัวเลข หรือบาร์โค้ด ก็ได้ เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและช่วยในการบริหารสต็อกสินค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • 1:1 marketing ฯลฯ
5. มีไฟล์งานขนาดใหญ่หลายสิบเมกะไบต์ จะส่งงานทางอินเตอร์เน็ตได้หรือไม่