เปรียบเทียบระบบการพิมพ์
ดิจิตัลออฟเซ็ท vs ออฟเซ็ททั่วไป
 

ออฟเซ็ททั่วไป

ต้นทุนคงที่สูง เพราะต้องทำเพลทแยกสี แต่ต้นทุนแปรผันต่อหน่วยต่ำ จึงต้องพิมพ์จำนวนมากเพื่อให้ราคาต่อหน่วยต่ำ

ดิจิตัลออฟเซ็ท

ไม่มีต้นทุนคงที่ เพราะไม่ต้องใช้เพลท แต่ต้นทุนแปรผันต่อหน่วยสูง จึงเหมาะสำหรับงานพิมพ์จำนวนน้อย (ตั้งแต่ 1 แผ่นขึ้นไป)

ขั้นตอนก่อนพิมพ์ยุ่งยากกว่า และต้องใช้เวลานาน โดยทั่วไปต้องใช้เวลา 4-7 วันนับจากไฟล์งานพร้อมพิมพ์ ลดขั้นตอนก่อนพิมพ์ เพราะไม่ใช้เพลท สั่งพิมพ์จากไฟล์โดยตรง จึงพิมพ์งานได้ด่วนมาก เสร็จภายใน 2-3 ชั่วโมง
ใช้เพลทโลหะเป็นต้นแบบในการพิมพ์ จึงต้องพิมพ์เหมือนกันทุกแผ่นจำนวนมาก ไม่ใช้เพลท ใช้คอมพิวเตอร์สร้างภาพขึ้นใหม่ทุกรอบพิมพ์ จึงสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ทุกแผ่น
คุณภาพงานพิมพ์ไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับฝีมือช่างพิมพ์เป็นสำคัญ ใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมการทำงานทั้งระบบ จึงให้คุณภาพสูงสุด ไม่ขึ้นอยู่กับฝีมือช่างพิมพ์
พิมพ์สอดสีด้วยสีมาตรฐาน 4 สี (CMYK) ครอบคลุมเฉดสี (Color Gamut) ได้จำกัด สามารถพิมพ์สอดสีด้วยสีมาตรฐานทั้งแบบ 4 สี และแบบ 6 สี ในกรณีที่ต้องการพิมพ์ให้ครอบคลุมเฉดสีได้กว้างขึ้น
ต้องรอหลายชั่วโมงเพื่อให้หมึกพิมพ์แห้งสนิท ก่อนนำไปผ่านขั้นตอนหลังพิมพ์ หมึกพิมพ์แห้งทันทีเมื่อออกจากเครื่องพิมพ์ สามารถทำขั้นตอนหลังพิมพ์ได้ทันทีโดยไม่เกิดความเสียหาย